Álláshirdetés (általános igazgatási és szociális ügyintéző)

Álláshirdetés (általános igazgatási és szociális ügyintéző)

A Göllei Közös Önkormányzati Hivatal

szociális igazgatási ügyintéző

munkatársat keres határozatlan időre, 3 hónap próbaidő kikötésével

a Szentgáloskéri kirendeltségre.

 

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

Munkavégzés helye: 7465 Szentgáloskér, Kossuth Lajos utca 3.

 

Feladatok:

   • Szociális igazgatási feladatok ellátása, ügyfelek fogadása, tájékoztatása és kérelmeik felvétele.
   • Lakásfenntartási támogatással, szociális célú tűzifa támogatással, iskolakezdési támogatással kapcsolatos ügyek intézése.
   • A feladatkörbe tartozó ügyekkel kapcsolatos nyilvántartási adatszolgáltatási, statisztikai kötelezettségek teljesítése.
   • Adatlekérés a Magyar Államkincstár szociális ellátások nyilvántartási rendszeréből.
   • Szociális ügyfélszolgálati teendők ellátása, ügyfelek felvilágosítása ügyeik intézésének lehetőségeiről, ezzel összefüggő eljárásokról.
   • Részvétel a feladatkörébe tartozó rendeletek előkészítésében, felülvizsgálatában.
   • Általános igazgatási feladatok ellátása
   • Közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok (munkaszerződések elkészítése, közmunka programok elkészítése, nyilvántartások vezetése, számfejtés (KIRA program)
   • Iktatás, ügyiratkezelés ASP-ben

 

Szükséges iskolai végzettség: (a 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. szociális):

II. besorolási osztályban:

   • középiskolai végzettség, érettségi

Előnyt jelent: 

   • szociális és igazgatási területen szerzett gyakorlat.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

   • A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

   • Magyar állampolgárság,
   • Cselekvőképesség,
   • Büntetlen előélet,
   • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

   • A feltételként előírt iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okirat(ok) másolata.
   • A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti önéletrajz a pályázó eddigi szakmai tevékenységének bemutatásával.
   • Három hónapnál nem régebbi eredeti erkölcsi bizonyítvány, mely tartalmazza azt is, hogy a pályázó foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt nem áll.

A pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy:

   • nem áll cselekvőképességet kizáró ok, vagy korlátozó gondnokság alatt,
   • kinevezése esetén munkaköri összeférhetetlenség vele szemben nem áll fenn, és
   • nem áll hivatalvesztés fegyelmi büntetés hatálya alatt, mely miatt közigazgatási szervnél nem alkalmazható.
   • Nyilatkozatát arról, hogy a 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget vállalja.
   • Nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, a döntéshozó részéről a pályázati eljárásban résztvevők általi megismeréshez.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 21.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet, jegyző nyújt, a 82/374-016-os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

   • Postai úton a pályázatnak a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.), e-mailben a jegyzo@golle.hu címen vagy személyesen. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését „szociális igazgatási ügyintéző”.

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

   • A benyújtott pályázatok alapján a – legmegfelelőbb pályázók személyes meghallgatását követően – kiválasztásról a munkáltató dönt.

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója az új közszolgálati jogviszony esetén 6 hónap próbaidőt köt ki.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 31.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.szentgalosker.hu

 

Az eredményről minden pályázót írásban értesítünk. A pályázatokat bizalmasan kezeljük, és a döntést követően – a pályázatot elnyerő személy kivételével – a pályázóknak visszaküldjük.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.golle.hu honlapon szerezhet.

 

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

 

Gölle, 2020. január 6.

 

Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet

jegyző