Author: Admin

Tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÁS! Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a törvény erejénél fogva minden ingatlantulajdonos és a használója is köteles: A telekingatlanról a járda és úttest fölé nyúló ágak és bokrok nyeséséről gondoskodni, Az ingatlanát parlagfű és egyéb gyomtól mentesíteni, kaszálni, Az ingatlannal érintett, bármely oldalról! A közterület - ahol nincs köves járda ott...

Read More

Lomtalanítás 2022. június 8-án

Tisztelt Lakosság! A KHG Nonprofit Kft. Szentgáloskér településen 2022. június 8. napján lomtalanítást fog végezni. Kérjük, hogy a lomokat kizárólag a fentebb megjelölt napon reggel 5:00 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé, a hulladéktároló edény szokásos helye mellé, a forgalmat nem akadályozva. Társaságunk felhívja szíves figyelmüket, hogy az érvényes törvényi szabályozás értelmében csak a...

Read More

Szociális tűzifa igénylése

Tisztelt Lakosság!   Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő testületének 8/2021 (X.27.) rendelet alapján kérelem terjeszthető elő szociális tűzifa igénylése céljából:   A kérelmezők közül a támogatás odaítélésénél az önkormányzat előnyben részesíti azokat akik a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra...

Read More

Tájékoztatás a tanév kezdéshez nyújtott települési támogatásról

Tisztelt Szentgáloskéri lakosok! Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési támogatásokról szóló 7/2021 (VIII.17.) önkormányzati rendeletének 14. §-a és Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VIII.17.) képviselőtestületi határozata alapján tanév kezdéshez nyújtott települési támogatást állapít meg azon szociálisan rászoruló törvényes képviselő részére, aki óvodai nevelésben résztvevő, illetve, általános, vagy középiskolai, tanulmányokat folytató,...

Read More