Author: Admin

Hirdetmény az általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról

Hirdetmény a Kaposvári Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolák 1. évfolyamára történő beiratkozásról   A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 50. § (7) bekezdésében, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 22. § (1)-(2) bekezdésében...

Read More

Tájékoztatás

Kedves Mernyei, Polányi, Ecsenyi, Felsőmocsoládi, Somogygeszti, Szentgáloskéri, Magyaratádi, Patalomi, Orci és Zimányi lakosok! A koronavírus járvány miatt elrendelt országos veszélyhelyzetre tekintettel az alábbi rendelkezések lépnek életbe a szociális alapellátás területén: A házi segítségnyújtást továbbra is biztosítjuk azok számára, akik az igénylik! A járványveszély miatt elsősorban a fizikai kontaktust nem igénylő feladatokban (elsősorban...

Read More

Tájékoztatás kerti hulladék égetéséről

Tisztelt Lakosság, Az 549/2020 (XII.2.) és az 550/2020 (XII.2.) Korm. rendeletek rendelkezéseinek megfelelően a településen az avar és kerti hulladék égetése a veszélyhelyzet megszűnéséig (2021. február 8.) a korábbiaknak megfelelően történhet. Az alábbi linken ellenőrizhető a megyékre kiadott tűzgyújtási tilalom: https://katasztrofavedelem.hu/55/tuzgyujtasi-tilalom-terkep   Tisztelettel, Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet jegyző...

Read More

Hirdetmény Szentgáloskér településrendezési eszközök 3. sz. módosítás partnerségi egyeztetéséről

HIRDETMÉNY  Szentgáloskér településrendezési eszközök 3. sz. módosítás partnerségi egyeztetéséről   Tájékoztatjuk a Szentgáloskér Község közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személyt, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, szentgáloskéri székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, szentgáloskéri székhellyel  bejegyzett civil szervezetet, hogy Szentgáloskér Község Képviselő-testülete kezdeményezte a hatályos településrendezési eszközök 3. sz. módosítását annak...

Read More

Ügysegédi ügyfélfogadás szünetelése

SOMOGY MEGYEI KORMÁNYHIVATAL Kaposvári Járási Hivatal Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a veszélyhelyzetre való tekintettel az ügysegédi ügyfélfogadás átmenetileg szünetel. Ügyeik intézéséhez a következő módokon kérhetnek segítséget: Telefon: 06 82 795-099 E-mail: hivatal@kaposvar.gov.hu Postai úton: 7400 Kaposvár, Kossuth tér 1. További információk: www.kormanyhivatal.hu Elektronikus ügyintézés: mo.hu , https://epapir.gov.hu KÉRJÜK TISZTELT ÜGYFELEINKET, HOGY ÜGYEIKET LEHETŐLEG SZEMÉLYES MEGJELENÉS NÉLKÜL, TELEFONON VAGY ELEKTRONIKUSAN...

Read More

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatása

Forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához, ha neme, faji hovatartozása, bőrszíne, nemzetisége, nemzetiséghez való tartozása, fogyatékossága, életkora, egészségi állapota, vallási- vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más véleménye, anyanyelve, családi állapota, anyasága vagy apasága, szexuális irányultsága, nemi identitása, vagyoni helyzete vagy egyéb tulajdonsága miatt hátrányos megkülönböztetés éri!   Az Egyenlő Bánásmód Hatóság feladata a hátrányos megkülönböztetéssel okozott jogsértések kivizsgálása és megszüntetése. Keresse fel  dr. Kovács Ferenc somogy megyei egyenlőbánásmód-referens ügyfélfogadását 06 30/927-4487 somogy@egyenlobanasmod.hu Ügyfélfogadási időpontok...

Read More

Határidő változás a fúrt kutak bejelentésének ügyében

Három évvel kitolódik, 2023 végére módosul az a határidő, ameddig fennmaradási engedélyt kell kérni az engedély nélkül létesített fúrt és ásott kutakra Magyarországon. Erről a parlament döntött még május 19-én, kedden, amikor jóváhagyta a Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes által a kormány nevében még április 28-án a parlamentnek benyújtott, de Pintér Sándor...

Read More

Kormányrendelet a kijárási korlátozásról

A   K O R M Á N Y rendelete a kijárási korlátozásról A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § (1) Mindenki köteles más emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a lehető legkisebb mértékűre korlátozni,...

Read More

A személyes ügyintézés szüneteltetése

Tisztelt Lakosság!   Tájékoztatom Önöket, hogy a kormányzati intézkedéseknek, valamint az Operatív Törzs javaslatainak megfelelően a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalban a következő intézkedések lépnek életbe 2020. március 16. napjától:   A járványügyi helyzetre való tekintettel a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalban (7272 Gölle, Petőfi u. 2/b.) valamint a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Szentgáloskéri Kirendeltségén...

Read More

Álláshirdetés (általános igazgatási és szociális ügyintéző)

A Göllei Közös Önkormányzati Hivatal szociális igazgatási ügyintéző munkatársat keres határozatlan időre, 3 hónap próbaidő kikötésével a Szentgáloskéri kirendeltségre.   Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. Munkavégzés helye: 7465 Szentgáloskér, Kossuth Lajos utca 3.   Feladatok: Szociális igazgatási feladatok ellátása, ügyfelek fogadása, tájékoztatása és kérelmeik felvétele. Lakásfenntartási támogatással, szociális célú tűzifa támogatással, iskolakezdési támogatással kapcsolatos ügyek intézése. A...

Read More