Hírek

Tájékoztatás igazgatási szünetről

Tisztelt Szentgáloskéri Lakosok!   Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazás alapján a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalnál 2022. év december 22. napjától 2023. év január hónap 06. napjáig igazgatási szünetet rendelt el. Az...

Read More

Tájékoztatás a 2022. évi népszámlálásról

A népszámlálás időtartama Október 1. és 16. között önállóan online lehet kitölteni a kérdőíveket. Október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem töltötték ki online a kérdőívet. November 21. és 28. között a település jegyzőjénél tehetnek ennek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek azok, akik november 20-ig ezt nem tették meg. A...

Read More

Felmérés barnakőszén igényről

Tisztelt Szentgáloskéri Lakosok! A Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkára az önkormányzatok közreműködését kérte a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag igényének felméréséhez. Erre tekintettel felhívjuk a szentgáloskéri lakosok figyelmét, hogy amennyiben barnaszén tüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkeznek, lehetőségük van barnakőszén igényüket jelezni az Önkormányzatnál. Az igények felmérése egyelőre még csak a kormányzati döntés megalapozását szolgálja.   Kérjük, szíveskedjenek a...

Read More

Tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÁS! Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a törvény erejénél fogva minden ingatlantulajdonos és a használója is köteles: A telekingatlanról a járda és úttest fölé nyúló ágak és bokrok nyeséséről gondoskodni, Az ingatlanát parlagfű és egyéb gyomtól mentesíteni, kaszálni, Az ingatlannal érintett, bármely oldalról! A közterület - ahol nincs köves járda ott...

Read More

Lomtalanítás 2022. június 8-án

Tisztelt Lakosság! A KHG Nonprofit Kft. Szentgáloskér településen 2022. június 8. napján lomtalanítást fog végezni. Kérjük, hogy a lomokat kizárólag a fentebb megjelölt napon reggel 5:00 óráig helyezzék ki az ingatlanok elé, a hulladéktároló edény szokásos helye mellé, a forgalmat nem akadályozva. Társaságunk felhívja szíves figyelmüket, hogy az érvényes törvényi szabályozás értelmében csak a...

Read More

Szociális tűzifa igénylése

Tisztelt Lakosság!   Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő testületének 8/2021 (X.27.) rendelet alapján kérelem terjeszthető elő szociális tűzifa igénylése céljából:   A kérelmezők közül a támogatás odaítélésénél az önkormányzat előnyben részesíti azokat akik a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy - tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra...

Read More