Image Alt

Szentgáloskér Község Önkormányzata

Gyermekvédelmi támogatás kifizetése

Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a gyermekvédelmi kedvezményezettek részére a pénzbeli támogatás kifizetésének időpontja
2021. november 29-én
9:00 órától 10:00 óráig
lesz az önkormányzat hivatalában.

Szabó Péter
polgármester sk.