Image Alt

Szentgáloskér Község Önkormányzata

Szociális tűzifa igénylése

Tisztelt Lakosság!

 

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő testületének 8/2021 (X.27.) rendelet alapján kérelem terjeszthető elő szociális tűzifa igénylése céljából:

 

A kérelmezők közül a támogatás odaítélésénél az önkormányzat előnyben részesíti azokat akik

a) az Szt. szerinti aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára, vagy – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására – települési támogatásra (e támogatásban részesülők közül különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásban részesülők) jogosult,

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

 

Tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

A kérelem nyomtatványokat az Önkormányzatnál vehetik át vagy itt letölthető: Szociális tűzifa kérelem 2021

A kérelmek előterjesztésének határideje: 2021. december hó 15. napja.

Felhívom figyelmét, hogy a kérelmeket pontosan minden szükséges dokumentum csatolásával adjanak le.

(jövedelemigazolás minden személytől, aki a háztatásban él, nyilatkozatok, családi pótlék, gyes, nyugdíj stb…)

A hiányos valamint a megadott határidő után beérkezett kérelmeket nem áll módunkban elfogadni!

 

Szentgáloskér, 2021. november 24.

Szabó Péter sk.

polgármester