Image Alt

Szentgáloskér Község Önkormányzata

Tájékoztatás a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról

Tájékoztatás
a Közszolgálati Tisztviselők Napjának munkaszüneti nappá nyilvánításáról

 

Ezúton tájékoztatom a Lakosságot, hogy a közös önkormányzati hivatalt fenntartó községi önkormányzatok képviselő-testületei a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 93. § (2) bekezdésében és a 232/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján – önkormányzati rendeletbe foglalt döntéssel, 2024. május 31-ei hatállyal – a Közszolgálati Tisztviselők Napját, július 1-jét munkaszüneti nappá nyilvánították a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők számára.

Az említett napon a Hivatalban a munkavégzés szünetel, ügyintézésre nincs lehetőség.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét! Segítő közreműködésüket tisztelettel köszönöm!

 

Kelt: Gölle, 2024. május 23.

 

Dr. Hegedüs István Dániel s. k.,
jegyző