Tájékoztatás a tanév kezdéshez nyújtott települési támogatásról

Tájékoztatás a tanév kezdéshez nyújtott települési támogatásról

Tisztelt Szentgáloskéri lakosok!

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési támogatásokról szóló 7/2021 (VIII.17.) önkormányzati rendeletének 14. §-a és Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2021. (VIII.17.) képviselőtestületi határozata alapján tanév kezdéshez nyújtott települési támogatást állapít meg azon szociálisan rászoruló törvényes képviselő részére, aki óvodai nevelésben résztvevő, illetve, általános, vagy középiskolai, tanulmányokat folytató, nappali rendszerű oktatásban részt vevő tanuló tartásáról saját háztartásában gondoskodik; illetve azon szociálisan rászoruló személyeknek, akik felsőoktatásban, nappali rendszerű képzésben folytatnak tanulmányokat.

A tizennyolcadik életévét betöltött tanuló saját jogán kérelmezheti a támogatást.

A támogatásra való jogosultság megállapítása minden esetben kérelemre történik!

Hivatalból lefolytatott eljárásnak nincs helye.

A kérelmeket 2021. év augusztus hó 01. napjától 2021. év szeptember 30. napjáig lehet benyújtani a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Szentgáloskéri Kirendeltségén

[7465 Szentgáloskér, Kossuth utca 3.]

A kérelem letölthető az alábbi linkről:

Beiskolázási kérelem

 

A kérelemhez mellékelni kell:

  • a kérelmező, valamint a családjában élő személyek jövedelemnyilatkozatát, a jövedelmeket igazoló okiratokat;
  • a 2021/2022-es tanévre vonatkozó, a tanulói/hallgatói jogviszonyt igazoló hivatalos dokumentumot.
  • Az ügyintézési határidő sommás eljárásban 8 nap. Sommás eljárásnak abban az esetben van helye, ha a hiánytalanul előterjesztett kérelem és mellékletei, valamint a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott és nincs ellenérdekű ügyfél.

 

A tanévkezdéshez nyújtott települési támogatásra az a személy jogosult:

  • akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 285 000 Ft-ot;
  • egyedülálló, gyermekét egyedül nevelő törvényes képviselő esetében a 427 500 Ft-ot.

 

A tanévkezdéshez nyújtott települési támogatás összege:

  • Óvodás gyermekek részére: 10 000 Ft/fő
  • Általános iskolás gyermekek részére: 10 000 Ft/fő
  • Középiskolás gyermekek részére: 10 000 Ft/fő
  • Felsőoktatásban tanulók részére: 10 000 Ft/fő

 

A jogosultság megállapításáról szóló döntés átvételét követően ügyfélfogadási időben a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Szentgáloskéri Kirendeltségének Házipénztárában a támogatások kifizetése folyamatos!

 

 Kelt: Szentgáloskér, 2021. év augusztus hónap 18. napján

 

Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nevében:

 

Szabó Péter
Szentgáloskér Község Polgármestere