Tájékoztatás

Tájékoztatás

TÁJÉKOZTATÁS!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a törvény erejénél fogva minden ingatlantulajdonos és a használója is köteles:

  • A telekingatlanról a járda és úttest fölé nyúló ágak és bokrok nyeséséről gondoskodni,
  • Az ingatlanát parlagfű és egyéb gyomtól mentesíteni, kaszálni,
  • Az ingatlannal érintett, bármely oldalról! A közterület – ahol nincs köves járda ott 2 m-es széles sávban -, illetve a járda melletti zöldsáv, nyílt csapadékvíz elvezető árok és ennek ,,műtárgyai” vagyis a hidak tisztítani és kaszálni.


Tehát a sarok telek tulajdonosa az érintett, mindkét utcafronti területet köteles gondozni, kaszálni!

  • Az ingatlanok határai mellett lévő járdák körül felburjánzó gazt a burkolat rongálása nélkül ki kell írtani.

A közterületek kaszálásáról az Önkormányzat gondoskodik.  Állandó jelleggel végezzük ezen területek rendezését.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy gondozza a saját területeit és környezetét, a szép tiszta porta dísze a falunak!

Szentgáloskér, 2022. június 21.

Szabó Péter
polgármester