Téli rezsicsökkentés

Téli rezsicsökkentés

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Kormány az alábbi döntést hozta:

Azok a háztartások, melyek korábban nem részesültek a 12.000 Ft összegű jóváírásban, igényt nyújthatnak be az önkormányzathoz 2018. október 15. napjáig. A határidő elmulasztása jogvesztő. Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Háztartásonként 1 db igénybejelentés nyújtható be.

FIGYELEM: Az igénylő személy csak akkor jogosult a támogatásra, ha az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye!

Az igénylőlap az önkormányzatnál kérelmezhető vagy itt letölthető. Az igényelt fűtőanyag egy meghatározott határidőn belül vehető majd át a téli időszakban.

Kérjük a határidő pontos betartását!

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére, aki megkapta a 12.000,- Ft összegű jóváírást.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

Háztartás: az 1993.évi III. törvény 4.§ (1) bekezdés f.) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakó, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Gölle, 2018.08.22.

Lehoczkiné dr. Kercsó Erzsébet s.k.
jegyző

Melléklet: – Kérelem nyomtatvány (PDF)