Image Alt

2024. évi általános választások

A 2024. évi általános helyi és nemzetiségi önkormányzati választásokkal, illetve az európai parlamenti képviselők választásával kapcsolatos információk.

Nemzeti Választási Iroda – https://www.valasztas.hu/home

 

A Szentgáloskéri Helyi Választási Bizottság 2024. május 6-án kisorsolta a 2024. évi országos önkormányzati választásra bejelentett és nyilvántartásba vett polgármester és egyéni listás jelöltek sorrendjét:

Polgármester jelöltek sorsolt sorrendje

   1. SZABÓ PÉTER
   2. FONYÓNÉ VATI LILLA

 

Egyéni listás jelöltek sorsolt sorrendje

   1. VATI JÓZSEF CSABA
   2. SUSZTER BALÁZS
   3. SZARKA SZABINA
   4. SZÉP JÁNOSNÉ
   5. KOVÁCS ZSOLT
   6. DOBÁNDI GYÖRGY
   7. MÁRTON CSABA
   8. NAGY CSABA
   9. NAGY LÁSZLÓ
   10. FONYÓ LÁSZLÓ
   11. KONTLI KRISZTIÁN

 

 


TÁJÉKOZTATÓ a jelöltek és jelölő szervezetek részére a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők 2024. évi választásának fontosabb szabályairól

Nyomtatványok

Ilyen kérelmet csak akkor tud benyújtani, ha van kitűzött választás, amelyen használható. A kérelem csak egy választásra – ha egy napon több választást is tartanak, akkor az aznap megtartott választásokra – szól.

Mozgóurna igénylése

Átjelentkezés belföldön

Külképviseleti névjegyzékbe vétel

Szavazatszámláló bizottság tagja, helyi választási bizottság tagja és jegyzőkönyvvezető részére áttétel iránti kérelem az európai parlamenti, a helyi és nemzetiségi önkormányzati általános választáson
(tájékoztató megtekintése a benyújtás szabályairól)

Ilyen kérelmet  választások közötti időszakban is be lehet nyújtani. A kérelem a benyújtását követően megtartott valamennyi választásra szól, amíg vissza nem vonja azt.

A Göllei Helyi Választási Iroda vezetői határozatai

Tájékoztatás

 

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban 2024. június 9. napjára kitűzött választásán a jelölt állítással kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról és határidőkről

 

A Göllei Helyi Választási Iroda vezetője – figyelemmel az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendeletben foglaltakra – ezúton tájékoztatja a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők választásán polgármester vagy képviselő-jelöltként indulni szándékozó állampolgárokat, hogy a választási kampányidőszak 2024. április 20-tól 2024. június 9-én 19.00 óráig tart.

 • Egyéni listás képviselőjelölt az lehet, akit a település választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.
 • Polgármesterjelölt az lehet, akit – a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén – a választópolgárok legalább 3%-a jelöltnek ajánlott.

A jelöltállításhoz szükséges ajánlások számáról a Göllei Helyi Választási Iroda vezetője az illetékességi területéhez tartozó valamennyi település vonatkozásában közleményt adott ki 2024. április 4. napján. A közlemény tartalma megismerhető a választási iroda hirdetőtábláin, és hivatalos internetes oldalán.

Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármesterjelöltet és a főpolgármester-jelöltet legkésőbb 2024. május 6. napján, hétfőn 16.00 óráig kell bejelenteni.

A települési nemzetiségi önkormányzati jelöltet legkésőbb 2024. május 6-án 16.00 óráig kell bejelenteni.

A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2024. április 20. napján, szombaton adja át az igénylő vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet.

 1. április 20. napján, szombaton 8:00 és 16:00 óra között az ajánlóív iránti igények fogadása és az ajánlóívek kiadása céljából a Göllei Helyi Választási Iroda ügyeletet tart.

Az ajánlások gyűjtésére rendelkezésre álló időszakban a választási iroda kizárólag hivatali nyitvatartási időben fogadja az Ügyfeleket, hétvégi ügyeletet nem tart!

Hivatalos ajánlóívnek csak a választási iroda által – a jogszabályok által előírt eljárási rendben – biztosított ajánlóív minősül. Az ajánlóívről nem lehet – még kitöltetlen állapotban sem – másolatot készíteni!

Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik. A választójog az ajánlóívek kiadása és a jelölt bejelentése (az ajánlóívek leadása) közötti bármely napon fennállhat.

 

Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét (csak település, közterület, házszám).

Az ajánlás érvényességének és hitelességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás. A választópolgár aláírásán kívül a többi adata az ajánló választópolgár jelenlétében más személy – elsősorban az aláírást gyűjtő személy – által is rávezethető az ajánlóívre.

A nevének saját kezű aláírására képtelen (pl. testi fogyatékos, vak, illetve gyengénlátó, írástudatlan) választópolgár az ajánlóívet a választási iroda vezetője, tagja, vagy bíróság, közjegyző előtt láthatja el kézjegyével. A választópolgár kézjegyét a választási iroda hivatalos személyként eljáró vezetője vagy tagja, a bíróság, illetőleg a közjegyző hitelesíti.

Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét, személyi azonosítóját vagy a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának számát és aláírását.

A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet is ajánlhat. Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek. Az ajánlás nem vonható vissza.

Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője – jogszabályban meghatározott kivételeken túl – bárhol gyűjthet.

Nem gyűjthető ajánlás:

 • az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben, (kizárólag az ajánlást gyűjtő, illetve az ajánló választópolgár munkahelyén való aláírásgyűjtésre vonatkozó tilalmat tartalmaz, így az vonatkozik a jelölő szervezetek által fenntartott vagy működtetett munkahelyekre is, amennyiben az ajánló vagy az ajánlást gyűjtő ott dolgozik, nem zárja ki azonban azt, hogy a jelölő szervezet székházában az ajánlásgyűjtést megszervezze);
 • a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben;
 • tömegközlekedési eszközön;
 • állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében;
 • felsőoktatási és köznevelési intézményben;
 • egészségügyi szolgáltató helyiségében, valamint
 • a tulajdonos előzetes, írásbeli hozzájárulásának hiányában közforgalom számára nyitva álló magánterületen.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét. Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

Kelt: Gölle, 2024. április hónap 15. napján

 

Dr. Hegedüs István Dániel s.k.,
a Göllei Helyi Választási Iroda vezetője

 

Tájékoztatás az ajánlás gyűjtésről

 

VF_217 – ONK  Választási tájékoztató füzet jelöltek és jelölő szervezetek részére

KÖZLEMÉNY

 

A jelöléshez szükséges ajánlások számának megállapításáról

 

A Göllei Helyi Választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. § (1)-(2) bekezdése, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. §-a alapján az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban 2024. június 9. napjára kitűzött választásán a jelöléshez szükséges ajánlások számának megállapítása tárgyában az alábbi

 

közleményt adom ki:

 

A Nemzeti Választási Rendszerben rendelkezésre álló adatok alapján Szentgáloskér község választópolgárainak száma a központi névjegyzékben a szavazást megelőző 67. napon, azaz 2024. április hónap 3. napján 419 fő, így a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások száma 13 darab, az egyéni listás jelöltállításhoz, képviselőjelöltséghez szükséges ajánlások száma 5 darab.

 

A közlemény Szentgáloskér Község Önkormányzatának honlapján, a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján és a www.szentgalosker.hu internetes oldalon kerül közzétételre.

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás képviselőjelöltet/egyéni választókerületi és a polgármesterjelöltet legkésőbb 2024. május 6. napján (hétfő) 16.00 óráig kell bejelenteni.

 

Jelöltet ajánlani kizárólag ajánlóíven lehet. Az ajánlóívek 2024. április 20. napjától átvehetők a Göllei Helyi Választási Irodában (címe:7272 Gölle, Petőfi utca 2/B. e-mail cím: jegyzo@golle.hu és a hivatal@golle.hu telefon: +36 82 374 016). Az ajánlóívek kizárólag a Helyi Választási Iroda fenti címén adhatók le.

 

A Ve. 307/E. § (1) bekezdése szerint az egyéni listás/egyéni választókerületi jelölt és a polgármesterjelölt állításához szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda vezetője állapítja meg a szavazást megelőző 66. napon, azaz az Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi általános választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 5/2024. (III. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: IM rendelet I.) 28. § (1) bekezdése szerint 2024. április 4-én.

 

A Ve. 307/E. § (2) bekezdése szerint a szükséges ajánlások számának megállapításakor a választópolgárok számát a központi névjegyzéknek a szavazást megelőző 67. napi – az IM rendelet 28. § (2) bekezdésének megfelelően a 2024. április 3-ai adatai alapján kell megállapítani.

 

A Ve. 307/E. § (3) bekezdés rendelkezése szerint a szükséges ajánlások számát egész számra felfelé kerekítve kell megállapítani.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 9. § (1) bekezdése szerint egyéni listás, illetve egyéni választókerületi képviselőjelölt az, akit az adott választókerület választópolgárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott. 

 

Az Övjt.  9. § (3) bekezdés alapján polgármesterjelölt az, akit

 1. a) a 10 000 vagy annál kevesebb lakosú település választópolgárainak legalább 3%-a,
 2. b) a 10 000 lakost meghaladó, de 100 000 vagy annál kevesebb lakosú település esetén legalább 300 választópolgár,
 3. c) a 100 000-nél több lakosú település esetén legalább 500 választópolgár jelöltnek ajánlott.

 

Az Európai Parlament tagjai, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított 2024. évi általános választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó feladatok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eredmény országosan összesített adatai körének megállapításáról, a fővárosi és vármegyei kormányhivatal választásokkal összefüggő informatikai feladatai ellátásának részletes szabályairól, valamint a közös eljárásban használandó nyomtatványokról szóló 2/2024. (III. 11.) IM rendelet (a továbbiakban: IM Rendelet II.) 7. § (2) bekezdés a) pontja szerint a HVI a polgármester-választás, a települési önkormányzati képviselő-választás és a települési nemzetiségi önkormányzati képviselő-választás tekintetében – a Ve.-ben foglalt feladatain túl – megállapítja és közzéteszi a polgármesterjelölt, valamint az egyéni listás vagy egyéni választókerületi jelölt állításához szükséges ajánlások számát, közzéteszi a települési nemzetiségi önkormányzati jelöltek állításához szükséges ajánlások számát.

 

Az IM Rendelet II.  3. § c) pontja szerint az informatikai rendszert kell használni a jelölt, illetve lista állításához szükséges ajánlások számának megállapításához.

 

A központi névjegyzéknek – a „Nemzeti Választási Rendszer” (NVR) informatikai alkalmazás útján közzétett – adatai szerint, Szentgáloskér település választópolgárainak száma 2024. április 3.  napján 419 fő volt, melynek 1 %-a felfelé kerekítve 5 fő, míg 3%-a felfelé kerekítve 13 fő.

 

A Ve. 307/G. § (1) bekezdése alapján az egyéni listás jelöltet és polgármesterjelöltet legkésőbb a szavazást megelőző 34. napon – azaz 2024. május 6-án (hétfő) 16.00 óráig – kell bejelenteni, amelyet a helyi választási bizottság vesz nyilvántartásba.

 

Jelen közleményt a hivatkozott jogszabályhelyekre figyelemmel adtam ki, nyilvánosságra hozataláról a közlemény kiadásának napján – a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztés és a www.szentgalosker.hu  internetes oldalon történő megjelenés útján – gondoskodtam.

 

Kelt: Gölle, 2024. április hónap 4. napján

 

Dr. Hegedüs István Dániel s.k.,
a Göllei Helyi Választási Iroda vezetője

 

Ajánlás megállapítása 2024_Szentgáloskér

4/2023. (X. 24.) Helyi Választási Iroda vezetői határozat

A Göllei Helyi Választási Iroda Vezetője a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény (a továbbiakban: Ve.) 306. §-a, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény (a továbbiakban: Övjt.) 3. §-a és 4. §-a alapján Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak száma meghatározása tárgyában meghozta az alábbi

határozatot:

A 2024. évi helyi önkormányzati választáson Szentgáloskér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát négy főben határozom meg.

A határozat ellen a meghozatalától számított három napon belül a Szentgáloskéri Helyi Választási Bizottsághoz címzett (7465 Szentgáloskér, Kossuth utca 3.), de a Göllei Helyi Választási Irodánál (7272 Gölle, Petőfi utca 2/B.) benyújtandó kifogással lehet élni.

A kifogást úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2023. október 27-én 16:00 óráig megérkezzen, a határidő jogvesztő. A kifogást írásban – személyesen, levélben, vagy elektronikus úton – lehet benyújtani.

A kifogást a választásra irányadó jogszabály, illetve a választás és a választási eljárás alapelveinek megsértésére (a továbbiakban együtt: jogszabálysértés) hivatkozással a központi névjegyzékben szereplő választópolgár, jelölt, jelölő szervezet, továbbá az ügyben érintett természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet nyújthat be. A kifogásnak tartalmaznia kell a jogszabálysértés megjelölését, a jogszabálysértés bizonyítékait, a kifogás benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és – ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér – postai értesítési címét, a kifogás benyújtójának személyi azonosítóját, illetve ha a külföldön élő, magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgár nem rendelkezik személyi azonosítóval, a személyazonosságát igazoló hatósági igazolványának típusát és számát, vagy jelölő szervezet vagy más szervezet esetében a bírósági nyilvántartásba-vételi számát. A kifogás tartalmazhatja a benyújtójának telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetve kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét.

Elrendelem, hogy döntésemet a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal és Szentgáloskér Községi Önkormányzat valamennyi hivatalos hirdetőtábláján, továbbá Szentgáloskér Községi Önkormányzat www.szentgalosker.hu hivatalos internetes honlapján kerüljön közzétételre.

 

INDOKOLÁS

[1] A Ve. 306. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezés szerint a helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választást megelőző évben október 31-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.

[2] Az Övjt. 3. §-a szerint a települési önkormányzat képviselő-testülete és a vármegyei közgyűlés tagjainak számát a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választását megelőző év szeptember 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni.

[3] A lakosságszám-adatot a Nemzeti Választási Iroda értesítése tartalmazta, mely alapján Szentgáloskér község lakosságszáma a 2023. szeptember 1-jei állapot szerint 519 fő.

[4] Az Övjt. 4. §-a szerint a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma: a) 100 lakosig 2 fő; b) 1000 lakosig 4 fő; c) 5000 lakosig 6 fő; d) 10 000 lakosig 8 fő.

[5] Szentgáloskér község lakosságszáma 2023. szeptember 1-jei állapot szerint 519 fő, ezért az Övjt. 4. § b) pontjában foglalt rendelkezés alkalmazásával Szentgáloskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megválasztandó tagjainak számát négy főben állapítottam meg.

[6] A hivatkozott jogszabályi rendelkezésekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

[7] Döntésemet a Ve. 306. § (2) bekezdése alapján határozatba foglaltam.

[8] Döntésemet az Övjt 3. §-a, a 4. § c) pontja, a Ve. 306. §-a alapján hoztam meg, a jogorvoslatról a Ve. 208. §-a, a 209. § (1) bekezdése, a 210. § (1) bekezdése, és a 212. § (1)-(3) bekezdései alapján adtam tájékoztatást.

Kelt Göllében, 2023. október 24. napján, kedden

 

Dr. Hegedüs István Dániel
HVI vezető

 

Záradék:

A döntés 2023. év ……….. hónap …….. napján jogerős.

Dr. Hegedüs István Dániel s.k.,
HVI vezető

 

Döntésem közlésre kerül:

 1. Göllei Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos hirdetőtáblája – 7272 Gölle, Petőfi utca 2/B.
 2. Szentgáloskér Községi Önkormányzat hivatalos hirdetőtáblája – 7465 Szentgáloskér, Kossuth utca 3.
 3. Szentgáloskér Községi Önkormányzat hivatalos honlapja szentgalosker.hu
 4. Irattár helyben

A Göllei Helyi Választási Bizottság határozatai