Image Alt

Szentgáloskér Község Önkormányzata

Hirdetmény Szentgáloskér településrendezési eszközök 3. sz. módosítás partnerségi egyeztetéséről

HIRDETMÉNY

 Szentgáloskér településrendezési eszközök 3. sz. módosítás partnerségi egyeztetéséről

 

Tájékoztatjuk a Szentgáloskér Község közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személyt, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, szentgáloskéri székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, szentgáloskéri székhellyel  bejegyzett civil szervezetet, hogy Szentgáloskér Község Képviselő-testülete kezdeményezte a hatályos településrendezési eszközök 3. sz. módosítását annak érdekében, hogy

  • a tehenészeti telep Gip-M építési övezetként szabályozott 062 hrsz-ú ingatlanának déli irányú bővítésével – az Ev övezetként szabályozott terület rovására – legyen lehetőség a növendékmarha nevelő terület rendezett kialakítására, valamint
  • a Gksz építési övezetként szabályozott 056 hrsz-ú ingatlan észak-keleti részének KÜ-I2 építési övezetté minősítésével legyen lehetőség a terület szomszédos ingatlanhoz történő csatolására, a KÜ-I2 építési övezeti jelű terület nagyságának növelésére.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a képviselő-testület a 39/2020. (VIII. 10.) sz. határozatával döntött a településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről. A módosítás véleményeztetése tárgyalásos eljárás keretében történik. A tárgyalásos eljárást megelőzően kerül sor a partnerségi egyeztetés lefolytatására.

A partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (VII. 6.) önkormányzati rendelet és a véleményezési dokumentáció az önkormányzat honlapján (https://www.szentgalosker.hu), valamint Szentgáloskér Önkormányzatánál, 7465 Szentgáloskér, Kossuth L. u.3. szám alatt, nyomtatott formában megtekinthető ügyfélfogadási időben 2020. október 12-től 2020 október 28-ig.

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a módosítással kapcsolatban 2020. október 20-án 17órakor lakossági fórumot tartunk a Szentgáloskér Önkormányzatánál, 7465 Szentgáloskér, Kossuth L. u.3. szám.

A partnerek észrevételt, javaslatot a lakossági fórumon szóban, valamint a lakossági fórumot követő 8 napon belül (2020. október 28) tehetnek, a Polgármesternek címzett, írásban – papír alapon (7465 Szentgáloskér, Kossuth L. u.3.) vagy elektronikus levél (jegyzo@golle.hu ) formájában – benyújtott, indoklással ellátott véleményben.

Szentgáloskér, 2020. október 12.

 

Szabó Péter

polgármester sk.

 

Hirdetmény: Szentgáloskér_HIRDETMÉNY

Melléklet: SZENTGÁLOSKÉR – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK 3. SZ. MÓDOSÍTÁS (2020. november)